Tarieven

Vergoeding

Dieetadvisering wordt per kalenderjaar de eerste 3 uur (180 minuten) vergoed vanuit de basisverzekering. Let op! Dieetadvisering gaat van het eigen risico af.

Ketenzorg

U kunt door uw huisarts of praktijkondersteuner zijn doorverwezen via de ketenzorg (i.v.m. diabetes, hart-en vaatziekten of COPD). In dit geval gaan de consulten niet van uw eigen risico af.

Verwijsbrief

U kunt zonder verwijsbrief naar de diëtist. Als u zonder verwijzing komt wordt een screening gedaan om te bepalen of u op de juiste plek zit. Zo niet, dan verwijst de diëtist u terug naar de huisarts.

Bent u verzekerd bij CZ-Groep (CZ, CZ-Direct, OHRA, Nationale Nederlanden of Just)?

Ook in 2024 heeft Diëtistenpraktijk Verhoeff geen contract met CZ-groep (CZ, CZ-Direct, OHRA, Nationale Nederlanden of Just).

U bent natuurlijk van harte welkom, ongeacht bij wie u verzekerd bent.
Indien u verzekerd bent bij CZ-groep heeft u een verwijsbrief nodig. U betaalt het consult (per pin of contant). U krijgt een nota en deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Of u vervolgens een vergoeding krijg en hoeveel, verschilt per verzekeraar. U kunt dit terugvinden in de polisvoorwaarden.

Met alle andere zorgverzekeraars heeft Diëtistenpraktijk Verhoeff wel een contract. De factuur wordt (de eerste 180 minuten) rechtstreeks naar de zorgverzekeraar verstuurd.

Bent u verzekerd bij CZ-Groep en u bent via de ketenzorg doorverwezen? Dan worden de consulten vanuit de ketenzorg vergoed. En is bovenstaande niet van toepassing.

Tarieven 2024

Tarieven voor niet gecontracteerde zorg in euro’s:

Intake (60 min + 30 min dieetadvies) – 135,00
Vervolgconsult – 45,00
Vervolgconsult kort  – 22,50
Dieetadvies 15/30 min – 22,50/45,00
BIAmeting (zonder consult) – 22,50
Extra rapportage (bijv bij bariatrische chirurgie) – 22,50
Telefonisch consult (per 15 min) – 22,50
Toeslag huisbezoek – 45,00
Niet nagekomen consult, intake – 70,00
Niet nagekomen consult, vervolg – 22,50
Voorlichting – op aanvraag

De tijd bestaat uit tijd die u op het consult bent geweest en tijd die nodig is voor het maken van een individueel dieetadvies (bijv een berekening van de voeding, persoonlijke adviezen of een voorbeelddagmenu).

Wilt u een afspraak annuleren, dan kan dit kosteloos tot 24 uur van te voren. Als de afspraak daarna wordt afgezegd of vergeten, dan worden er kosten in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Heeft u vragen over de tarieven of wilt u meer informatie over de werkwijze van Diëtistenpraktijk Verhoeff? Neem dan contact op.